REŽIM DNE

 

6:30       10:00          Spontánní herní a pohybové aktivity

                                 Řízená a samostatná práce

9:00                          Svačina

10:00     12:00          Herní a pohybové aktivity při pobytu venku

12:00                        Oběd, odchod dětí po obědě domů

13:00     13:30          Odpočinek

                                  Klidové hry a individuální práce dětí

14:30                         Svačina

15:00     16:30           Rozcházení dětí, volné hry