Školní stravování

Celodenní stravování děti 3-6 let 37,- Kč

Celodenní stravování děti 7 let 40,- Kč

Strávníci, kteří dosáhnou ve školním roce 2017/2018 věku 7 let je stanovena vyšší cena s ohledem na

větší porce /vyhl. 107/2005 Sb./ Jsou to děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011.


 

Stravné lze hradit prostřednictvím účtu č. 282498627/0300

Zálohově na danný měsíc 22x37,- Kč 814,- děti 3-6 let

Zálohově na danný měsíc 22x40,- Kč 880,- děti 7 let

Částka je splatná do 15. dne v danném měsíci.

Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku. Přeplatky se vrací na účet rodičům.


 

Školné /úplata za předškolní vzdělávání/ lze hradit prostřednictvím účtu č. 250016590/0300

Částka pro tento školní rok činí 570,- Kč a je splatná do 15.dne v danném měsíci.


 

Strava pro děti je připravována podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.o školním stravování.

Naší povinností je dodržovat „SPOTŘEBNÍ KOŠ“. Je to norma, která nám ukládá spotřebu určených

potravin na den a dítě.

Po celý den je dětem zajištěn pitný režim, děti mají k dispozici čaje s různými příchutěmi, jsou s medem, citronem, džusy s různými příchutěmi, voda.


 

Výdej stravy

MŠ KAMECHY Říčanská 18: v době od 11.45 – 12.00 hod. v kuchyňce zelené třídy v přízemí.

U vchodu prosím zvoňte na „KUCHYŇ“ nebo „SBOROVNU“

MŠ KAMECHY Kavčí 3: v době od 11.30 – 12.00 hod.

Dotovaná strava se vydává do čistých jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole a je určena k okamžité spotřebě.


 

Objednávky stravy /odhlášení,přihlášení/ jsou nejpozději pracovní den předem, do 13.hod.

Objednávat můžete sms zprávou 720965003, e-mailem: sj.kamechy @ seznam.cz nebo na www.strava.cz.

Přihlásit nebo odhlásit lze pouze celý den. Na www.strava.cz to provedete přihlášením nebo odhlášením oběda. Tzn. ŽE ODŠKRTNETE POUZE OBĚD a po stažení dat z internetu do počítače školní jídelny proběhne odhlášení celého dne. Stažení dat poznáte podle doručené zprávy ve Vaší e-mailové schránce. Zprávy jsou generovány automaticky programem. Při dalším přihlášení už uvidíte odhlášení celého dne. Stažení dat probíhá pouze v pracovní dny.


 

Důležitá upozornění

 • Rodič dítěte si před vyplněním přihlášky pro komunikaci po internetu vyzvedne přihlašovací údaje v kanceláři školní jídelny Říčanská 18

 • Při prvním přihlášení do systému komunikace vyplní rodič v nastavení všechny požadované údaje (včetně e-mailové adresy)

 • Rodič se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti

 • Rodič odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla

 • Rodič bere na vědomí, že chybně zadanou (nepotvrzenou) odhlášku internetový systém neprovede

 • Jídelna nenese odpovědnost za nepřijaté zprávy v důsledku výpadku telekomunikační sítě nebo internetu

 • Rodič odpovídá za své odhlášky

 • Jídelna po uzávěrce vyhodnotí přijaté odhlášky a systém automaticky odešle zprávy strávníkovi o provedených změnách

 • Systémem je rodič informován – dle vlastního výběru

 • potvrzení odhlášky
 • upozornění na nedostatek finanč. prostředků na kontě strávníka
 • měsíční přehled stravování včetně přijatých plateb za roční období

 

 

Seznam alergenů dle Přílohy II Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011

( v příloze)

IMG_0001.jpg (1809916)