KLUB RODIČŮ

 

Klub rodičů KAMECHY, zastupující spolek   

   

Zapsán

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 20089

Název:

Klub rodičů KAMECHY z.s.

Sídlo:

Kavčí 1362/3, Bystrc, 635 00 Brno

Identifikační číslo:

0353158

Právní forma:

Spolek

Účel:

Účelem spolku je sdružovat aktivní zákonné zástupce dětí mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace a další partnery a realizovat činnosti, které doplňují školní vzdělávací program mateřské školy.

Název nejvyššího orgánu:

Konference klubu

Statutární orgán - výbor

předseda výboru                     Lucie Wiaczková        mobil 703 133 151        email: lucie.wiacek@seznam.cz

místopředseda výboru            Ing. Michal Jelínek       mobil 606 722 386       email: michaljelinek@gmail.cz

člen výboru                            p.Selucká                

člen výboru                            p.Kubátová

člen výboru                            Ing. Sońa Štětinová      mobil 603 380 951       email: sona.stetinova@email.cz

 

Číslo účtu:     2100700919/2010    Fio banka

 


Odsouhlasenou částku členy Spolku rodičů 1000,-Kč na I. pololetí školního roku 2017-2018 posílejte  na výše uvedné číslo účtu.

Odsouhlasenou částku členy Spolku rodičů  600 ,-Kč na II. pololetí školního roku 2017-2018 posílejte  na výše uvedné číslo účtu.