Poděkování rodičovské veřejnosti a ostatním sociálním partnerům

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vám touto cestou upřímně poděkovat za Vaši materiální, finanční a všestrannou pomoc.
Zvlášť si dovolujeme poděkovat za štědrost a velkorysost.                                                                                                                                                                 

 
 

Poděkování Klub rodičů KAMECHY, zastupující spolek

za finanční dary na podporu vzdělávacího procesu mateřské školy.

 

 

Poděkování DC Chovánek, Vejrostova  8, 605 00 Brno - Bystrc

za navázání spolupráce dlouhodobého charakteru,

za realizaci denního vzájemného setkávání a setkávání při slavnostních příležitostech.