Poděkování rodičovské veřejnosti a ostatním sociálním partnerům

1. třída - Berušky a 2. tř. Motýlci

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vám touto cestou upřímně poděkovat za Vaši materiální, finanční a všestrannou pomoc.
Zvlášť si dovolujeme poděkovat za štědrost a velkorysost dárcům věcných darů.

 

Moc děkujeme za pomoc rodičům dětí

Michal Novák

Alenka Ošlejšková

Vojtěch Jelínek

Lukáš Pavlík

Valentýna Blatná

Marek Kubát

Stela Válková

Matyáš Vojtěch

Karolína  a Kristýna Vrbíkovy

Nikolas Wiacek

Balíková Julie

Maxim Dobr

Sára  a Samuel Selucký

Julie Dobšáková

Jakub Janeček

Matyáš Maivald

Matěj Prokeš

Viktorie Súkeníková

Karolína Beranová

Anita Burianová

Maxmilián Kudláček

David Michá                                                                                                                                                                                                                          

Poděkování Klub rodičů KAMECHY, zastupující spolek

za finanční dary na podporu vzdělávacího procesu

 

Poděkování DC rodinného typu - Chovánek Vejrostova  8, 605 00 Brno - Bystrc

 

za navázání spolupráce dlouhodobého charakteru

za realizaci denního vzájemného setkávání a setkávání při slavnostních příležitostech

 

Poděkování Střední průmyslové škole chemické Brno a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje

za možnost partnerské spolupráce v oblasti  polytechnického vzdělávání