KLUB RODIČŮ

 

Klub rodičů KAMECHY, zastupující spolek   

   

Zapsán

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 20089

Název:

Klub rodičů KAMECHY z.s.

Sídlo:

Kavčí 1362/3, Bystrc, 635 00 Brno

Identifikační číslo:

0353158

Právní forma:

Spolek

Účel:

Účelem spolku je sdružovat aktivní zákonné zástupce dětí mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace a další partnery a realizovat činnosti, které doplňují školní vzdělávací program mateřské školy.

Název nejvyššího orgánu:

Konference klubu

Statutární orgán - výbor

předseda výboru                     JUDr. Beata Válková    mobil 608 764 493     email: beata.valkova@centrum. cz

místopředseda výboru             Lucie Wiacková           mobil 776 200 719       email: lucie.wiacek@seznam.cz

člen výboru                            Irena Blatná                 mobil 723 345 117       email: blatna.i@seznam.cz

člen výboru                            Ing. Michal Jelínek       mobil 606 722 386       email: michaljelinek@gmail.cz

člen výboru                            Ing. Sońa Štětinová      mobil 603 380 951       email: sona.stetinova@email.cz

 

Číslo účtu:     2100700919/2010    Fio banka