PROVOZ MŠ

6:30 - 16:30 hodin

DO 7:30 se scházejí děti ve třídě Motýlků

OD 15:45 se rozcházejí děti ve  třídě Motýlků

 


Vážení rodiče,

zde naleznete základní informace týkající se provozu mateřské školy.

 

  • První dny ve školce
  • Režim dne
  • Desatero pro rodiče
  • Co potřebuje vaše dítě
  • Koncepce mateřské školy
  • Školní preventivní program
  • Směrnice pro úplatu školného
  • Organizace školního roku
  • Pravidla soužití dětí