Informace o nás

 

Dvoutřídní státní mateřská škola s předpokládanou kapacitou 56 dětí se nachází v klidné, rozvíjející se oblasti městské části Brno – Bystrc.  Budova mateřské školy je architektonicky moderním typem školy, která má předpoklady pro zajištění kvalitního předškolního vzdělávání, v míře dobré veřejné služby. Nedílnou součástí objektu mateřské školy je prostor školní zahrady vybavený pískovištěm a dalšími multifunkčními tělovýchovnými sestavami.

Třídy Berušek i Motýlků jsou  věkově smíšené skupiny dětí od tří do šesti (sedmi) let věku dětí.

Ve třídě Motýlků pracuje s dětmi paní ředitelka Hana Ondráčková a paní učitelka Marie Hejdová.

Ve třídě Berušek pracuje s dětmi paní učitelka Mgr. Jarmila Otépková, speciální pedagog, paní učitelka Ivana Černá.

Provozní chod mateřské školy zajišťují  - paní  Romama Kolajová školnice, paní Dana Hamsa - provozní pracovnice a paní Markéta Beihofnerová - kuchařka na výdej stravy.

 

  • Soastí mateřské školy je školní jídelna - výdejna. Strava je denně připravována  Školní jídelnou  Vejrostova 1.