Zápis do ZŠ


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Podrobné informace o zápisu a termínech do prvních ročníků základních škol najdete na webu

www.zapisdozs.brno.cz

Zápis do prvních tříd probíhá od 1. do 30.4.2018 (školy si stanovují termíny individuálně)

 

Odklad povinné školní docházky

V případě doložení písemné  žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, odloží ředitel základní  školy povinné školní vzdělávání o jeden školní rok.