Zápis do MŠ na ulici Kavčí 3 a Říčanská 18

 

Přijímací řízení do Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace

pro školní rok 2018/2019

proběhne za elektronické podpory Magistrátu města Brna

 

 

Vydávání přihlášek od 3.4.2018 do 1.5.2018

  • na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz
  • na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103

Vydávání přihlášek  v budově mateřské školy na ulici Říčanská 18 pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu 

11.4.2018    v době od 10:00 - 12:00 hodin

 

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2018 plnit povinné předškolní vzdělávání).

Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

 

 Sběr přihlášek v mateřské škole na ulici Říčanská 18

  • 02. května 2018 v době od   8:00 do 12:00 hodin
  •                                   od 13:00 do 16:00 hodin
  • 03. května 2018 v době od   8:00 do 12:00 hodin
                                      od 13:00 do 16:00 hodin

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, doklad o bydlišti či trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od bydliště nebo trvalého pobytu zákonných zástupců).

 

  Přijímací řízení v mateřské škole od 10.5.2018

  • od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy
  • ředitelka mateřské školy Vás bude kontaktovat emailem, doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

        Počet volných míst k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018-2019:  47

 

Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.

 

 

Dny otevřených dveří

MŠ Kavčí 3         17.04.2018 v době od 10:00 do 11:30 hodin

MŠ Říčanská 18  19.04.2018 v době od 10:00 do 11:30 hodin

 


Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději do 31.5.2018.

 

 

Statutární město Brno

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2018,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017, kterou se stanoví  spádové obvody mateřských škol.

MČ Brno - Bystrc

Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3

Hvozdecká (po hranici městské části)

Chudčická (lichá čísla a sudá č. 4-12, po hranici městské části)

Chvalovka (po hranici městské části)

Javůrecká

Kamechy

Kavčí

Křepelčí (po hranici městské části)

Říčanská

Teyschlova

U Křivé borovice

Vlaštovčí