Fond rodičů

19.11.2017 18:04

Upozornění - odsouhlasená částka 600,-Kč na prvním setkání Spolku rodičů na II.pololetí školního roku 2017-2018 ( kulturní akce, společná setkání, ..) není u  některých dětí uhrazena.