Doplňující aktivity - sledujte v šatnách dětí nabídkové listy, které budou předloženy na začátku listopadu 2017

Dle zájmu , zapište své dítě. Při vyšším počtu zájemců je rozhodující kritérium věk dítěte.

 

 

Sportovní činnost - Plavání

Realizace II.pololetí školního roku 2017-2018

Cílem projektu je postupné získávání citu pro vodu, na základě metodické řady pro děti předškolního věku v časovém intervalu 45 minut. Netradiční multifunkční pomůcky určené pro hry ve vodě a s vodou tvoří nedílnou součást hrového programu. Místo plnění Aquapark Kohoutovice. Lektorem a přímým účastníkem projektu - ředitel plavecké školy Bc. Radim Vítek.

Začínáme 12.2.2018 končíme 23.4.2018. Každé pondělí.  Plaveme v době Kavčí 9,30 - 10,15 hodin, Říčanská 10,30 - 11.15 hodin.

Do plavání dejte dětem batoh , uvnitř osuška, plavky, koupací čepice, možno gumové přezůvky, láhev s pití, igelitovou tašku na mokré věci.

Vše podepsané !!!

 Finanční částka bude upřesněna , čekáme na částku za dopravu.

 

Hudebně - pohybová a sportovní přípravka činnost v mateřské škole (MŠ Kavčí 3)

Hudebně - pohybový program, ve kterém je kladen důraz na přirozené pohybové aktivity dětí  a jejich radost z pohybu.

Garant hudebně - pohybového programu -učitelka mateřské školy Bc. Simony Zámečníkové- Kavčí 3.

Začínáme od 7.11.2017 pro přihlášené děti z  MŠ Kavčí 3.

Vzdělávací nabídka bude   v odpoledních hodinách v čase 15,40 - 16,25 hodin.

Bližší informace v šatnách dětí tř. Motýlci, Berušky.

 

Sportovní přípravka , pohybová příprava, hry s míčem, překážková dráha....(MŠ Říčanská 18)

Vzdělávací nabídka bude  každý čtvrtek  v odpoledních hodinách v čase 15,30- 16,15hodin.

Finanční poplatek 800,-Kč , prosím, uhraďte na účet MŠ do 7.2.2018  č.ú.: 250016590/0300

První lekce ve čvtrtek 8.2.2018 od 15,30 do 16,15 hodin

Akce probíhá v 5.třídě - Rybičky

Následující termíny:15.2., 22.2., 1.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5.

Garant sportovní přípravky - učitelka mateřské školy Markéta Pernicová, Bc Markéta Zámečníková

Bližší informace v šatnách dětí a u paní učitelky Pernicové

 

Seznamování s cizím jazykem - Kreativní angličtina (MŠ Říčanská 18)

Výuka anglického jazyka je koncipována jako prvotní seznamování dětí s cizím jazykem, kde si děti osvojují základní slovní zásobu a jednoduché fráze.  Jednotlivé činnosti jsou voleny tak, aby odpovídaly multisenzorálnímu přístupu, kdy se děti učí pomocí zapojení více smyslů najednou a to prostřednictvím smyslových, pohybových a hudebních aktivit. Cílem je schopnost porozumět slyšenému, učit se nová slova a aktivně je používat. Pojmenovávat předměty, reagovat na otázky v angličtině, odpovídat na ně a posléze je také formulovat

Kavčí 3   -  pro nízký počet zájemců ( 3 děti)  zrušeno.

Říčanská 18 začínáme od 14.2.  2018, každou středu v čase 15,25 - 16,25 hodin. ( 5. třída Rybičky 1.NP  )

Za přihlášeníé děti uhraďte částku 1790,- Kč na účet mateřské školy č.ú.: 250016590/0300 do 7.2.2018.

Bližší informace v šatnách dětí.

 

Logopedická prevence v mateřské škole

(MŠ Říčanská 18 + MŠ Kavčí 3)

Logopedická prevence je zaměřena na rozvoj řeči - sluchové percepce, sluchové diferenciace, artikulační, fonematická a dechová cvičení, gymnastiku mluvidel i nácvik správné výslovnosti. Individuální péče je určena dětem , které ještě nenavštěvují žádnou logopedickou poradnu.

Finanční poplatek 1200,- Kč , začínáme od února 2018. č.ú.: 250016590/0300

Říčanská od ledna 2018

Garant logopedické prevence speciální pedagog - logoped Mgr. Monika Petruželová, Mgr. Hana Pokorná.

V průběhu měsíce ledna osloví speciální pedagog emailem, případně osobně rodiče nahlášených dětí.

 

 

Výtvarná školička (MŠ Říčanská 18)

 Rozvíjení grafomotoriky, fantazie, představivosti, seznamování s neobvyklými výtvarnými technikami.

Říčanská 18 - pod vedením paní učitelky Věry Chaloupkové. Od 9.1.2018.

Přihlášené děti - finanční poplatek 1000,- zasílejte rodiče na účet školy s poznámkou - výtvarná školička.

Bližší informace v šatnách dětí a u paní učitelky Věry Chaloupkové.

 

Zimní lyžování  ¨

Výjezd 1x týdně (doba trvání 6 týdnů) , tzn. 6x výjezd z MŠ.

Začínáme 9.1.2017.Informace podá p. ředitelka MŠ(Říčanská 18) a p.učitelka Markéta Pernicová (Kavčí 3)