Pokyny školní jídelny

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ , ODEBÍRAJÍCÍ STRAVU DO JÍDLONOSIČŮ, že strava je určena pro okamžitou  spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

Pokud dítě z důvodu prvního dne nemoci apod.
nestihnete odhlásit ze stravování, máte  možnost  vyzvednout si
oběd do vlastních čistých jídlonosičů  od 11,30 - 11,45 hodin v mateřské škole.

Další dny nelze odebírat do jídlonosičů.
Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu v mateřské škole.

Platnost od 1.9.2015


 
POKYNY PRO RODIČE STRAVUJÍCÍCH SE DĚTÍ
 
Cena celodenní stravy                    3  -  6 let     34,- Kč
                                                    7 –  8 let     39,- Kč

Odhlašování stravy –      na t.č. 546214092 (šk.jídelna Vejrostova 1)
                                    nejpozději pracovní den předem do 13.00 hod.

                             -      nebo internetem (odhlášky pouze do 12.30 hod.)

Pokud dítě z důvodu prvního dne nemoci apod.nestihnete odhlásit ze stravování, máte možnost  si vyzvednout stravu do vlastních jídlonosičů v mateřské škole.

Další dny nemoci musíte odhlásit stravu (na tel.č. 546 214 092), pokud tak neučiníte bude vám účtována plná cena
strávník 3 -  6 let        56,- Kč/den
strávník 7 – 8 let        61,- Kč/den

Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu v mateřské škole.
První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se podle vyhlášky č.107/2005 Sb., považuje za pobyt v mateřské škole, ostatní dny nemá dítě nárok na dotovanou stravu a jste povinni odhlásit stravu, jinak musíte uhradit plnou cenu stravy.

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné (vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb.)
Školním rokem se rozumí obdo od 1. září do 31. srpna.

              
  
První platbu je nutné zaplatit hotově v školní jídelně Vejrostova 1 (rodiče vyplní zápisní lístek ke stravování)        

Úhradu stravného na další měsíce lze

•    trvalým příkazem  (po domluvě v školní jídelně Vejrostova 1 obdržíte variabilní symbol a číslo účtu)  

•    hotově v školní jídelně Vejrostova 1


Upozornění! Svačiny pro děti odcházející po obědě domů, vyzvedávejte u paní kuchařky, dveře do školní jídelny - výdejny.

Děkujeme

Platnost od 1.9.2015                    

 

 

Školní jídelna  VEJROSTOVA 1

t.č. 546214092

 

úřední hodiny pro vyřizování stravného na září 2017

 

 

25.8. (pátek)               8.00  -  14.00

 

28.8. (pondělí)          10.00  -  17.00

29.8. (úterý)                  8.00  -  14.00

30.8. (středa)             10.00  -  17.00

31.8. (čtvrtek)              8.00  -  14.00

 

 

 

Cena celodenní stravy        3 - 6 let       34,- kč

                                                    7 let       39,- kč

 

 

 

Cena stravy na září           3 – 6 let       646,- kč

                                                   7 let       741,- kč