UPOZORNĚNÍ - ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ULICE ŘÍČANSKÁ

 

Vážení rodiče,

veškeré informace týkající se zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017 - 2018 na ulici Říčanská, naleznete na  adrese: 

zapismskamechy.brno.cz

 

 

Informace budoucím zájemcům o umístění dětí v odloučeném pracovišti MŠ Kavčí 3 na ulici Říčanské

Po vyhodnocení řádného zápisu do mateřských škol pro školní rok 2017/2018, budou přijímány nezávazné informace případných zájemců o zápis do MŠ Kamechy II.

Budoucí MŠ Kamechy II na ulici Říčanské, která je nyní ve výstavbě, bude odloučeným pracovištěm MŠ Kamechy, Brno, Kavčí 3, příspěvkové organizace od podzimních měsíců 2017.

 

Předběžnou nezávaznou  přihlášku / tiskopis -  Průzkum zájmu o předškolní vzdělávání/  naleznete na webových stránkách MŠ Kavčí 3 http://mskamechy.webnode.cz/ v rubrice ke stažení nebo formulář před podatelnou na ÚMČ Brno-Bystr  od 1.6.2017.

 

Zájemci o vzdělávání dítěte v nově budované školce na Kamechách vhazujte tiskopis -  Průzkum zájmu o předškolní vzdělávání do poštovní schránky u MŠ Kavčí 3 nebo zasílejte podepsaný naskenovaný tiskopis  na elektronickou adresu ms.kamechy@seznam.cz  v termínu od 17.6. do 26.6.2017.

 

 

Zápis do MŠ

Přijímací řízení 2017

Zápis do Mateřské školy KAMECHY

2017/2018

Přijímací řízení do Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace

pro školní rok 2017/2018,

proběhne za elektronické podpory Magistrátu města Brna

 

Vydávání přihlášek:    18 dubna - 14. května 2017

 

Elektronické vydání přihlášky

  • na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz
  • v mateřské škole: 28. dubna 2017, v době od 10,00 - 12,00 hodin
  • na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2017 plnit povinné předškolní vzdělávání.)

Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

 

      Sběr přihlášek v mateřské škole: 15. května a 16. května 2017

  • 15. května 2017 v době od   8,00 do 12,00 hodin
  •                                   od 13,00 do 16,00 hodin
  • 16. května 2017 v době od   8,00 do 12,00 hodin
                                      od 13,00 do 16,00 hodin

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

 

        Přijímací řízení v mateřské škole: od 22. května 2017

  • od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy
  • ředitelka mateřské školy Vás bude kontaktovat emailem, doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

        Počet volných míst k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017-2018:  12

 

Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.

 


Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinnen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději do 31.5.2017.

 

 

Statutární město Brno

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ze dne 31.1.2017,

kterou stanoví  spádové obvody mateřských škol,

k dispozici v listinné podobě v jednotlivých šatnách tříd mateřské školy.

 

 Strana  č.13,  MČ Brno - Bystrc

                      MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3

Chudčická ( lichá čísla a číslo 8)

Chvalovka ( po hranici městské části)

Kamechy

Kavčí

Křepelčí ( po hranici městské části)

Říčanská

Vlaštovčí