Doplňující aktivity - sledujte v šatnách dětí nabídkové listy, které budou předloženy na začátku listopadu 2017

Dle zájmu , zapište své dítě. Při vyšším počtu zájemců je rozhodující kritérium věk dítěte.

 

 

Sportovní činnost - Plavání

Realizace II.pololetí školního roku 2017-2018

Cílem projektu je postupné získávání citu pro vodu, na základě metodické řady pro děti předškolního věku v časovém intervalu 45 minut. Netradiční multifunkční pomůcky určené pro hry ve vodě a s vodou tvoří nedílnou součást hrového programu. Místo plnění Aquapark Kohoutovice. Lektorem a přímým účastníkem projektu - ředitel plavecké školy Bc. Radim Vítek

 

Hudebně - pohybová a sportovní přípravka činnost v mateřské škole (MŠ Kavčí 3)

Hudebně - pohybový program, ve kterém je kladen důraz na přirozené pohybové aktivity dětí  a jejich radost z pohybu.

Garant hudebně - pohybového programu -učitelka mateřské školy Ivana Černá- Kavčí 3.

Začínáme od 7.11.2017 pro přihlášené děti z  MŠ Kavčí 3.

Vzdělávací nabídka bude   v odpoledních hodinách v čase 15,40 - 16,25 hodin.

Bližší informace v šatnách dětí tř. Motýlci, Berušky.

 

Sportovní přípravka , pohybová příprava, hry s míčem, překážková dráha....(MŠ Říčanská 18)

Vzdělávací nabídka bude   v odpoledních hodinách v čase 15,40 - 16,25 hodin.

Finanční poplatek a den bude upřesněn.

Garant sportovní přípravky - učitelka mateřské školy Lenka Slabáková - Říčanská 18.

 

Seznamování s cizím jazykem - Kreativní angličtina (MŠ Říčanská 18)

Výuka anglického jazyka je koncipována jako prvotní seznamování dětí s cizím jazykem, kde si děti osvojují základní slovní zásobu a jednoduché fráze.  Jednotlivé činnosti jsou voleny tak, aby odpovídaly multisenzorálnímu přístupu, kdy se děti učí pomocí zapojení více smyslů najednou a to prostřednictvím smyslových, pohybových a hudebních aktivit. Cílem je schopnost porozumět slyšenému, učit se nová slova a aktivně je používat. Pojmenovávat předměty, reagovat na otázky v angličtině, odpovídat na ně a posléze je také formulovat

Kavčí 3   -  pro nízký počet zájemců ( 3 děti)  zrušeno.

Říčanská 18 od února 2018, každý čtvrtek v čase 15,40 - 16,25 hodin.

Bližší informace v šatnách dětí.

 

Logopedická prevence v mateřské škole

(MŠ Říčanská 18 + MŠ Kavčí 3)

Logopedická prevence je zaměřena na rozvoj řeči - sluchové percepce, sluchové diferenciace, artikulační, fonematická a dechová cvičení, gymnastiku mluvidel i nácvik správné výslovnosti. Individuální péče je určena dětem , které ještě nenavštěvují žádnou logopedickou poradnu.

Finanční poplatek a den bude upřesněn.

MŠ Kavčí 3   začíná v listopadu 2018 pod vedením Mgr. Jarmily Otépkové.

 

Říčanská od ledna 2018

Garant logopedické prevence speciální pedagog - logoped Mgr. Monika Petruželová, Mgr. Hana Pokorná

 

Dramaťáček (MŠ Kavčí 3)

Seznamování s dětskou literaturou, dramatizace pohádek, tvořivá dramatika. Rozvíjení čtenářské pregramotnosti.

Kavčí 3 - pod vedením učitelky mateřské školy L.Vedrové, od listopadu 2017.

Finanční poplatek  I.pololetí 600,-Kč ( listopad,prosinec,leden)

Začátek v 15,40 - 16,25 hodin.

Bližší informace v šatnách dětí.

 

Malování a kreativní tvoření  (MŠ Říčanská 18)

 Rozvíjení grafomotoriky, fantazie, představivosti, seznamování s neobvyklými výtvarnými technikami.

Říčanská 18 - pod vedením učitelky Věry Chaloupkové. Od ledna 2018.

Finanční poplatek a den bude upřesněn.

Bližší informace v šatnách dětí.

 

Zimní lyžování  ¨

Výjezd 1x týdně (doba trvání 5 týdnů) , tzn. 5x výjezd z MŠ.

Termín, místo lyžařského kurzu a cena bude upřesněna.

Kavčí 3 + Říčanská 18